Gratis asbestattest! *

Verkoop je een woning die werd gebouwd voor 2001? Dan is vanaf 23 november een asbestattest verplicht!
Domestic Makelaars biedt dit asbestattest gratis aan! *

* Voorwaarden

  • Actie geldig voor nieuwe verkoopsopdrachten vanaf 21 november 2022
  • Actie geldig voor verkooptransacties met een minimale commissie van 6.000 euro (excl.BTW).

Verplicht vanaf woensdag 23/11/2022

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken. Daarom wordt eind 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken, los van een verkoop. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

In gebouwen van na 2000 is het gebruik van asbesthoudende materialen verboden. Heeft u toch nog twijfels over bepaalde materialen, dan vindt u in het postinterventiedossier alle informatie over de materialen die in het gebouw aanwezig zijn/gebruikt werden. Voor gebouwen gebouwd of verbouwd vanaf 1 mei 2001 is een postinterventiedossier verplicht.

(Lees verder onder de foto)Wat is het asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

De inventarisatie voor een asbestattest is 'niet-destructief'. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden.

Hoe lang geldig?

De standaard geldigheidstermijn van een asbestattest is tien jaar. In sommige gevallen kan een kortere geldigheidstermijn toegekend worden. Dat is het geval wanneer er een beperking was tijdens het onderzoek, waardoor de asbestdeskundige niet het ganse inspectiegebied heeft kunnen onderzoeken.

 De asbestinventarisatieplicht geldt vanaf 23 november 2022.

Voorwaarden gratis asbestattest

  • Actie geldig voor nieuwe verkoopsopdrachten vanaf 21 november 2022
  • Actie geldig voor verkooptransacties met een minimale commissie van 6.000 euro (excl.BTW).

Op zoek naar een makelaar?

Jouw woning verkopen?

Wij zijn sinds 2005 actief als bemiddelaar bij de verkoop van residentieel vastgoed. Ons team van ervaren, erkende en professionele makelaars staat dagelijks paraat om verkopers en kandidaat-kopers deskundig te begeleiden. 

Vraag een GRATIS schatting aan van je woning
Vraag een schatting aanGratis schatting